Prisme Consult   VÅRT ARBEID BASERER SEG PÅ ANVENDT ATFERDSANALYSE

 

Startside
Tidlig Opplæring
Unge og Voksne
Utagerende atferd
Kurs forelesninger
Feedback
Links
Referanser

 

Anbefalt litteratur

Maurice, C. (1993). “Let Me Hear Your Voice”, A Family’s Triumph over Autism, New York: Alfred A. Knopf, (fines også på dansk).

Maurice, C, Green, G., Luce, S. (red.) (1996).”Behavioral Interventions for Young Children with Autism - A Manual for Parents and Professionals”, Texas; Pro-ed.

Leaf, R. & McEachin, J. (1999). “A work in progress — Behavior Managment Strategies and a Curriculum for Intensive behavioral Treatment of Autism”, New York; DRL Books, L.L.C.

Maurice, C., Green, G. Foxx, R.M. (2001). “Making a difference: Behavioral intervention for autism”, Austin, TX: Pro-Ed.

Fovel, J.T. (2002). “The ABA Program Comparison: Organizing Quality Programs for Children with Autism and PDD”, New York: DRL Books, Inc.

Lovaas (2003): Opplæring av barn med forsinket utvikling, Gyldendal Norsk Forlag

Holden, B. (2005): “Autismespekterforstyrrelser, Amandas møte med atferdsanalysen”, Oslo, Gyldendal Akademisk.

Horne, H. & øyen, B. (2005): “Målrettet miljøarbeid del i - læringsteori og dagliglivets pedagogikk, Lillestrøm, G.R.D Forlag.

Horne, H. & øyen, B. (2007): “Målrettet miljøarbeid del 2 - Opplæringsteknikker, G.R.D Forlag.

Hvor kan du finne informasjon på Internett?

Eksempler på websteder som forteller om opplæring basert på atferdsanalyse

www.atferd.no

www.abaforum.dk

www.lovaas.com


Copyright © 2011 Prisme Consult