Prisme Consult   VÅRT ARBEID BASERER SEG PÅ ANVENDT ATFERDSANALYSE

 

Startside
Tidlig Opplæring
Unge og Voksne
Utagerende atferd
Kurs forelesninger
Feedback
Links
Referanser

 

VEILEDNING I HÅNDTERING AV UTAGERENDE ATFERD

Noen brukere har dessverre større problemer enn andre, så store problemer at vi må inn og lære personalgrupper å håndtere utagerende atferd på en forsvarlig måte. Dette for å tilrettelegge for at vi samtidig, eller på et senere tidspunkt, kan etablere funksjonell/alternativ atferd.

     Veiledningen for håndtering av utagerende atferd baserer seg på prinsipper i utprøvde metoder for takling av angrep og annen utagering

Dette gjøres gjennom:

     Teoretisk gjennomgang av prinsippene

     Praktisk direkte veiledning av personalgrupper eller enkeltpersoner gjennom 1 eller 2 dagers kurs.

     Gjennomgang av prinsipper for målrettet miljøarbeid. Legge betingelser til rette for å unngå utagering. Etiske refleksjoner.

     Etablering av alternativ/ny atferd

 


Copyright © 2011 Prisme Consult