Prisme Consult   VÅRT ARBEID BASERER SEG PÅ ANVENDT ATFERDSANALYSE

 

Startside
Tidlig Opplæring
Unge og Voksne
Utagerende atferd
Kurs forelesninger
Feedback
Links
Referanser

 

VEILEDNING/SUPERVISJON TIL UNGE OG VOKSNE. ETABLERING OG REDUKSJON AV ATFERD VEILEDNING/SUPERVISJON TIL UNGE OG VOKSNE MED UTFORDRENDE ATFERD

Vi har som utgangspunkt at ABA – prinsipper skal anvendes på alle brukere uansett alder og problematikk. Vi mener at det aldri er for sent å starte trening for å oppnå bedre funksjonsnivå for de brukene vi jobber sammen med. Med utgangspunkt i den enkelts faktiske funksjonsnivå vil vi tilrettelegge for trening som optimaliserer muligheten for utvikling hos den enkelte bruker, utfra dennes forutsetninger.

Veiledningen har til hensikt å øke kompetanse, muligheter og utvikling hos den enkelte bruker- og øke kompetanse, muligheter og utvikling i personalgrupper, slik at disse settes bedre i stand til å håndtere innlæring av ny atferd hos bruker.

Dette gjøres gjennom:

 Anvende prinsippene for målrettet miljøarbeid

Direkte veiledning

Funksjonelle analyser

Oppsett av behandlingsplaner

Hjelp til data innsamling

Kurs – fellessamlinger


Copyright © 2011 Prisme Consult