Prisme Consult   VÅRT ARBEID BASERER SEG PÅ ANVENDT ATFERDSANALYSE

 

Startside
Tidlig Opplæring
Unge og Voksne
Utagerende atferd
Kurs forelesninger
Feedback
Links
Referanser

CV Torill

 

Personopplysninger

 

Sivilstand: Gift

§ Nasjonalitet: Norsk

§ Alder: 63

 

  Utdanning

 

 

 

 

 

 

 

Videreutdanning

 

1966 – 1969                Videregående skole                                          

1970 – 1972                Universitetet i Oslo, grunnfagstudie i psykologi

 

1977 – 1980                 Akershus vernepleierhøgskole

                               Offentlig godkjent vernepleier

1986 – 1988                 Videreutdanning “Målrettet miljøarbeid”

                                       ABA\ autisme\ mennesker med komplekse

                                       lærevansker

1988 – 1989                 Videreutdanning i administrasjon og ledelse                 

1990 – 1992                 Videreutdanning i “Veiledning og konsultasjon”

1990 – 1991                 Hospitant ”autistprosjektet , universitetet i Oslo”

                                       (totalt 30 dager) (TIPO)

1992  -   d.d.                 Div. kurs og seminar ad. supervisjon, ABA, ledelse

                                      Supervisjon fra psykologer i Anvendt Atferdsanalyse

2004 – dd                     Høgskolen i Akershus

                                      Påbegynt masterstudie i ” Læring i komplekse

                                      systemer”

 

Arbeidserfaring

 

1970 - 1972                  Fossnes Sentralhjem, institusjon for autistiske

                                       og Retarderte mennesker (barn, unge, voksne)

1972 - 1973                  Privat bolig med autistisk barn i

                                       heldøgnspleie,

                                       supervisert av ABA-psykolog                        

1973 - 1989                  Etablert, ledet og arbeidet med weekend – og

                                       ferieavlastning for 6 autistiske barn

1973 - 1975                  Arbeidet og bodd sammen med autistisk barn

                                       og hans familie. Supervisert av ABA-psykolog

1974 - 1977                  I samarbeid med kommune, etablert og

                                       arbeidet i den første skoleklasse for autister i

                                       Norge. (5 barn, 9-12 år)

1977 - 1980                  Arbeidet I familier med autistiske barn og i

                                       Institusjoner i weekends og ferier.

1980 - 1983                  Faglig leder i ny spesialinstitusjon for

                                       autister (8 personer, 11 – 20 år)

1983 - 1993                  Administrativ – og faglig leder i institusjons

                                       bolig for voksne autister (8 personer)

1986 – 1992                 Timelærer ved ”Fossnes hjelpepleierskole” i

                                       emnene autisme og atferdsanalyse

1990 -1991                   Veiledning av lærere ved spesialskole

1991 - 1992                  Undervisning for ”Folkeuniversitetet” om

                                        autisme og ”Målrettet miljøarbeid”                                     

1993  - 2004                 Faglig leder for kommunal bolig for voksne

                                        autister (6 personer).

 

1998 — 2002            Veileder for 4 grupper

                                       lærere/sosialarbeidere (totalt 12 personer) i

                                       regi av Det Nasjonale Autismeprogrammet

1998 — 2003               Supervisor for fagfolk, foreldre og

                                       institusjoner for autister i Israel. Ansatt privat

                                       av “ALUT” (lsraelsk organisasjon for autister)

2004 – 2005                 Etablert og ledet kommunalt bo – og arbeids-

                                       tiltak for voksne autister (10 personer)

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisasjonsarbeid

 

 

 

Forelesninger

 

 

 

 

 

Referanser

2005 – 2010                Konsulent/supervisor ved NOVA instituttet

                                      for barn med utviklingsforstyrrelser

 

 

2010 – dd                    Konsulent/supervisor Prisme Consult 

·        Supervisor/konsulent i tidligintensiv behandling av barn med autisme, eller andre utviklingsforstyrrelser, veiledninger foregår i Danmark, Norge, Romania, Israel.

·        Supervisor/konsulent ift unge, voksne og eldre personer med utviklingsforstyrrelser.      

 

   

 

1972 - dd                      Tidvis hatt diverse verv i “Landsforeningen

                                       for autister”, både sentralt og lokalt. BI.a.

                                       som medlem av Faglig råd og som

                                       styremedlem.

                                   

                                      Har gjennom årene hatt mange

                                      forelesninger for ansatte, ved høgskoler,

                                      diverse konferanser og seminarer i Norge

                                      og Israel.

                              ” Prosjekt i regi av Habiliteringstenesten i Sogn

                              og Fjordane, undervisningsserie vedr autisme;

                              kjennetegn, problemer og behandling”

 

                              Psykolog Arne Brekstad

                                     Psykolog Hilmar Johansen – Høgskolen i Akershus

                                     Psykolog Kjell Olaf Edvardsen – privatpraktiserende

                                     Psykiater Mona Storli – Sykehuset i Vestfold

                                     Soneleder Annette Pedersen – Tønsberg komm.

                                     Vernepleierkonsulent Trond Nilsen – Larvik komm.

   

 

                                 

 

 
   
   
   
   
   
   

Copyright © 2011 Prisme Consult