Prisme Consult   VÅRT ARBEID BASERER SEG PÅ ANVENDT ATFERDSANALYSE

 

Startside
Tidlig Opplæring
Unge og Voksne
Utagerende atferd
Kurs forelesninger
Feedback
Links
Referanser

 

KURS/ FORELESNINGER

  Autisme

  Tidligintensiv innsats for barn med autismespekterforstyrrelser/utviklingsforstyrrelser (ABA)

  Målrettet miljøarbeid

  Etikk

  Tvangsatferd – ritualistisk atferd

  Organisering av tilbud for personer med spesielle behov


Copyright © 2011 Prisme Consult