Prisme Consult   VÅRT ARBEID BASERER SEG PÅ ANVENDT ATFERDSANALYSE

 

Startside
Tidlig Opplæring
Unge og Voksne
Utagerende atferd
Kurs forelesninger
Feedback
Links
Referanser

CV Jan Ole

Personopplysninger

 

Sivilstand: Gift

§ Nasjonalitet: Norsk

§ Alder: 54

 

Utdanning

1977 - 1980                  Mosjøen videregående skole                            

1988 – 1991                  Oslo og Akershus Vernepleierskole

                                      Offentlig godkjent Vernepleier

 

Videreutdanning

1990 – 1991                   Høgskolen i Akershus

n ”Veilednings metodikk”

1991 – dd               

n ”Diverse kurs og seminarer vedr. autisme, veiledning, atferdsanalyse, tidligintervensjon

1994 – 1996                   Høyskolen i Nord-Trøndelag, avd. for helsefag

n ”Målrettet miljøarbeid” – ABA – autisme og mennesker med komplekse lærevansker

2004 – dd                          Høgskolen i Akershus

n Påbegynt masterstudie i ” Læring i komplekse systemer”

 

 

Arbeidserfaring

1980 - 1981                  Stiftelsen Elvestrand                                        

§ Miljøarbeider i kollektiv for ungdom med store atferdsproblemer

1981 – 1982                      Glenne Senter

§ Miljøarbeider for autistiske unge og voksne

1981 – 1990                      Privat helge - sommeravlastning

§ Miljøarbeider for autistiske unge og voksne

1982 – 1984                      Privat pleie/omsorg av autistisk person

§ Miljøarbeider

1984 – 2000                      Glenne autisme Senter/Habiliteringstjenesten i Vestfold

§ Miljøarbeider (1982-1991) - Vernepleier/vernepleierkonsulent (1991-2000)

 1988 – 1991                       Avlastning av autistisk person i regi av Glenne Senter

§ Miljøarbeider/avlaster

1992 – 1994                      Studieveileder ved Vernepleierhøgskolen i Vestfold

§ Veileder i Høgskolen

1994 – d.d.                         Vernepleierkonsulent for Habiliteringstjenesten i

                                            Sogn og fjordane

§ Vernepleier konsulent – supervisjon direkte rettet mot voksne personer med  autisme og – eller komplekse atferdsproblemer

1995 – 2001                        Supervisor/konsulent i Tidlig intervensjon for familier

                                             med autistiske barn i Israel

§ Supervisor/konsulent   

1996 – 2006                       Supervisor/konsulent i Tidlig intervensjon for familier

                                            med autistiske barn i England

§ Supervisor/konsulent

1998 – 2000                       Veileder for Organisasjonen TOMI – org. for etablering

                                            av Tidlig intervensjons programmer for autistiske

                                            barn i Israel

§ Veileder/konsulent

1999 – d.d.                         Veileder for PPR – Sogneregionen, 2 autistiske barn

§ Konsulent/veileder

1999 – 2001                       Lærer ved Høgskolen i Oslo og Akershus,

                                            Vernepleierutdanningen

§ Høgskole lærer

2001 – 2004                        Supervisor/konsulent for ALUT – autismeforeningen i

                                             Israel. Arbeidsområde: etablering av

                                             Tidlig intervensjons programmer for autistiske

                                             barn i Israel i regi av ALUT

§ Supervisor/konsulent

2001 – d.d.                           Supervisor/konsulent i Tidlig intervensjon for familier

                                              med autistiske barn i  Israel

§ Supervisor/konsulent

2001 – 2005                          Miljøterapeut i Tønsberg Kommune

§ Miljøterapeut med ansvar for autistisk mann

2003 – d.d.                          Veileder ved Follo Omsorgsboliger

§ Konsulent/veileder for ungdom med komplekse atferdsproblemer

2004 – d.d.                          Veileder ved Hjemmet for døve

Konsulent/veileder for bofellesskap for voksne med døvhet og autisme, eller andre komplekse atferdsproblemer

2005 – 2010                           Konsulent/supervisor ved NOVA instituttet for  barn 

                                                 med utviklingsforstyrrelser

§  Supervisor/konsulent i tidligintensiv behandling av barn med autisme, eller andre utviklingsforstyrrelser, veiledninger foregår i Danmark, Norge, og Israel

 

 

 

 

 

 

Forelesninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                             

Referanser

2010 – dd                          Konsulent/supervisor Prisme Consult

·        Supervisor/konsulent i tidligintensiv behandling av barn med autisme, eller andre utviklingsforstyrrelser, veiledninger foregår i Danmark, Norge, Romania, Israel.

·        Supervisor/konsulent ift unge, voksne og eldre personer med utviklingsforstyrrelser.      

 

Forelesningene nedenfor er holdt flere ganger, og ofte i kombinasjon med andre

Emner/tema

”Etablering og Reduksjon av atferd”

”Ritualistisk atferd – tvangshandlinger”

 

”Tidlig intensivt arbeid med autistiske barn”

 

”Målrettet miljøarbeid for personer med stort bistandsbehov”

”Etablering av målrettet miljøarbeid - ABA i Geriatriske institusjoner”

”Etablering av verbal atferd hos autistiske barn”

”Etablering av alternative kommunikasjonsferdigheter”

”Behandling av ritualistisk – tvangsatferd hos personer med et stort bistandsbehov, et behandlingsopplegg”

”Etablering av Tidlig intervensjons programmer” forelesninger er holdt i Norge

”Early intervention for autistic and autistic like children” forelesninger er holdt i England og Israel

”Familiearbeid i familier med autistiske barn” forelesninger er holdt i Norge, England og Israel

”Etablering av ADL ferdigheter”

”Autisme – myter og virkelighet”

”SIB – self injurious behavior – selvskadende atferd – alternative behandlingsformer

”Habilitering av barn og voksne”

”Lecture in ABA for the supervisor course at The University of Tel Aviv”

“Reinforcement, - positive and negative reinforcement” forelesninger er holdt I Israel

”Prosjekt i regi av Habiliteringstjenesten i Sogn og Fjordane, undervisningsserievedr autisme; kjennetegn, problemer og behandling”

 

 

Psykolog Einar Lunga – Førde Sentralsjukehus Psykiatrisk Klinikk

Psykolog Hilmar Johansen - Høgskolen i Akershus

Psykolog Kjell Olaf Edvardsen - privatpraktiserende

Shmuel Miron, Ph.D -  Foreldre representant i tidlig intervensjonsgruppe for

barn med autisme i Israel


Copyright © 2011 Prisme Consult