Prisme Consult   VÅRT ARBEID BASERER SEG PÅ ANVENDT ATFERDSANALYSE

 

Startside
Tidlig Opplæring
Unge og Voksne
Utagerende atferd
Kurs forelesninger
Feedback
Links
Referanser

 

PRISME CONSULT ER ET VEILEDNINGS/SUPERVISJONSFIRMA SOM YTER VEILEDNING/SUPERVISJON TIL:

  BARN, UNGE OG VOKSNE MED AUTISMESPEKTER-/UTVIKLINGSFORSTYRRELSER,

  FAMILER MED BARN, UNGE MED AUTISMESPEKTER-/UTVIKLINGSFORSTYRRELSER

  BARNEHAGER, SKOLER OG PERSONALGRUPPER

  KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER


HVEM ER VI:       

                                        

Jan Ole Almaas: Klikk her for CV                Torill Braamark: Klikk her for CV

I tillegg er psykolog Hilmar Johansen (F.1947) tilknyttet Prisme Consult som mentor og rådgiver og derved medvirkende til å sikre den totale kvaliteten på tilbudet. Johansen har lang og bred erfaring fra eget arbeid med barn/unge/voksne med utviklingsforstyrrelser, samt som ansatt ved Høgskoler/Universitet og som hyppig brukt foredragsholder.


VI TILBYR:

TIDLIG INTENSIV OPPLÆRING AV BARN MED AUTISME/UTVIKLINGSFORSTYRRELSER  Klikk her for ytterligere info    

VEILEDNING/SUPERVISJON TIL UNGE OG VOKSNE. ETABLERING OG REDUKSJON AV ATFERD  Klikk her for ytterligere info

VEILEDNING I HÅNDTERING AV UTAGERENDE ATFERD  Klikk her for ytterligere info

KURS / FORELESNINGER  Klikk her for ytterligere info


Kontaktoplysninger:

Telefon

Jan Ole Almaas: +47 92811365

Torill Braamark:  +47 92062677

E-mail

Kontakt Oss      

Adresse

Pikåsveien 43, 3160 Stokke, Norge

 

 

Copyright © 2011 Prisme Consult